Seznam všech příjemců dotací - Hlavní město Praha

Na stránce najdete seznam všech subjektů, které čerpaly finanční prostředky z dotačních programů a patří pod Hlavní město Praha. Dotace mohou být přiděleny podnikům, OSVČ, spolkům, neziskovým organizacím, školám, občanským sdružením a dalším.

V naší databázi evidujeme celkem 42241 příjemců dotací s adresou spadající pod Hlavní město Praha. Protože je příjemců mnoho a může být obtížné najít požadované informace, jednotliví příjemci dotací jsou přiřazeni podle adresy do příslušných okresů a obcí. Všechny okresy spadající pod Hlavní město Praha jsou abecedním pořadí vypsány níže. Najděte okres, ve kterém chcete vyhledat příjemce dotací.

Pokud hledáte konkrétního příjemce dotace a znáte jeho název nebo IČO, můžete využít vyhledávací formulář umístěný na hlavní stránce registru dotací.

Tento výpis z centrálního registru dotací obsahuje informace o schválených či vyplacených dotačních programech či projektech pro příjemce dotace, které evidují svoji adresu v kraji Hlavní město Praha. Centrální registr dotací je databáze obsahující údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací). Všechny informace jsou pravidelně aktualizované a stahované z veřejné databáze dostupné na www.red.financnisprava.cz.

Příjemci dotací spadající pod Hlavní město Praha

GYMNAZIUM OPATOV

IČO49366629

3 dotace

Uvolněná částka 26 192 893 Kč

Dům s pečovatelskou službou Kolovra

IČO70926654

9 dotací

Uvolněná částka 1 477 000 Kč

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

IČO75010330

214 dotací

Uvolněná částka 705 858 263 Kč

Univerzita Karlova v Praze

IČO00216208

11 422 dotací

Uvolněná částka 152 835 373 280 Kč

SVJ U Druhé Baterie 21

IČO26687313

1 dotace

Uvolněná částka 690 400 Kč

Svaz průmyslu a dopravy ČR

IČO00536211

31 dotací

Uvolněná částka 251 692 914 Kč

Letecká amatérská asociace ČR

IČO48137481

127 dotací

Uvolněná částka 228 939 162 Kč

Š CH K - KUBIŠTA s.r.o.

IČO26197731

63 dotací

Uvolněná částka 14 145 878 Kč

01 SV MO - Odbor pořizování strategických zakázek Sekce vyzbrojování MO (OPSZ SV MO)

IČO60162694

1 280 dotací

Uvolněná částka 55 233 185 829 Kč

Václav Mužík

IČO-

2 dotace

Uvolněná částka 651 763 Kč

Ing. Pavel Freimann

IČO43089003

3 dotace

Uvolněná částka 29 880 Kč

Český hydrometeorologický ústav

IČO00020699

234 dotací

Uvolněná částka 3 171 803 433 Kč

Eva Bauerová

IČO88537731

4 dotace

Uvolněná částka 41 880 Kč

Rudolf Šimka

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 60 000 Kč

Božena Neumannová

IČO65424735

7 dotací

Uvolněná částka 74 780 Kč

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

IČO46745122

46 dotací

Uvolněná částka 41 325 060 Kč

Marie Šteflová

IČO-

2 dotace

Uvolněná částka 70 796 Kč

Michal Holánek

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 11 600 Kč

Zbyněk Kotek

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 163 650 Kč

BEXTE s.r.o.

IČO27946959

1 dotace

Uvolněná částka 60 000 Kč

VIN AGRO s.r.o.

IČO45789690

13 dotací

Uvolněná částka 9 941 994 Kč

Lesy Jezeří,kom.spol.

IČO25029967

97 dotací

Uvolněná částka 27 784 945 Kč

Kolik třešní, tolik višní sociální podnik, s.r.o.

IČO05175941

2 dotace

Uvolněná částka 133 566 Kč

Ing. Petr Čarek

IČO41724208

5 dotací

Uvolněná částka 307 108 Kč

Ivana Králová

IČO-

2 dotace

Uvolněná částka 600 000 Kč

BAUMAX ČR s.r.o.

IČO18631991

155 dotací

Uvolněná částka 3 564 879 Kč

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

IČO63831368

7 dotací

Uvolněná částka 7 526 136 Kč

Miloň PIŠL

IČO10139958

3 dotace

Uvolněná částka 28 436 Kč

Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu z.s.

IČO26570378

5 dotací

Uvolněná částka 37 852 721 Kč

Martin Holička

IČO06073174

1 dotace

Uvolněná částka 15 000 Kč

Česká správa sociálního zabezpečení

IČO00006963

215 dotací

Uvolněná částka 3 017 751 529 Kč

Daniela Lišková

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 150 000 Kč

Národní památkový ústav

IČO75032333

761 dotací

Uvolněná částka 4 248 137 933 Kč

Lauderova základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze

IČO69780111

299 dotací

Uvolněná částka 294 736 598 Kč

Kozel ve fraku z.s.

IČO09092803

2 dotace

Uvolněná částka 150 000 Kč

Lidové bytové družstvo Praha 5

IČO48030678

16 dotací

Uvolněná částka 2 776 000 Kč

DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ

IČO68402911

31 dotací

Uvolněná částka 12 597 800 Kč

SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

IČO70100969

1 562 dotací

Uvolněná částka 1 631 836 041 Kč

Sdružení tábornických oddílů STOPA

IČO49278720

3 dotace

Uvolněná částka 126 000 Kč

Úřad vlády České republiky

IČO00006599

42 dotací

Uvolněná částka 326 663 734 Kč

OSS Ministerstvo zemědělství

IČO00020478

753 dotací

Uvolněná částka 2 815 884 812 Kč

ASOCIACE KOMUN.SLUŽ.V OBL.PÉČE O DUŠ.ZD.

IČO70099154

3 dotace

Uvolněná částka 5 515 006 Kč

Mitrowicz, a.s.

IČO28392248

14 dotací

Uvolněná částka 5 184 976 Kč

KERMEN LOBRI s.r.o.

IČO24152951

3 dotace

Uvolněná částka 1 462 207 Kč

Martin Švankmajer

IČO-

2 dotace

Uvolněná částka 600 000 Kč

Anastázie Slavíček

IČO07874359

1 dotace

Uvolněná částka 21 000 Kč

PiCaSo s.r.o.

IČO28323149

1 dotace

Uvolněná částka 240 000 Kč

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

IČO00023001

162 dotací

Uvolněná částka 474 388 016 Kč

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

IČO49277600

37 dotací

Uvolněná částka 2 138 023 092 Kč

Státní fond životního prostředí České republiky

IČO00020729

268 dotací

Uvolněná částka 7 316 227 470 Kč

Petr Nagy

IČO71343717

9 dotací

Uvolněná částka 104 300 Kč

HSM Jenštejn, s.r.o.

IČO26424100

15 dotací

Uvolněná částka 362 888 Kč

Patricie Linek Honslová

IČO40675351

1 dotace

Uvolněná částka 8 480 Kč

Klub českých turistů

IČO00505609

100 dotací

Uvolněná částka 270 636 904 Kč

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

IČO62933591

741 dotací

Uvolněná částka 1 593 783 572 Kč

Ing. Tomáš Truneček

IČO48784699

1 dotace

Uvolněná částka 36 180 Kč

Ing. Daniel Musialek

IČO75381133

9 dotací

Uvolněná částka 95 380 Kč

Vladimír Manda

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 323 800 Kč

Ing. arch. Horák Petr

IČO66860083

10 dotací

Uvolněná částka 110 832 Kč

KOVO, a.s.

IČO00000906

1 dotace

Uvolněná částka 71 519 Kč

Ing. Peter Csösz

IČO87233070

2 dotace

Uvolněná částka 20 480 Kč

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - ÚŘAD ČČK

IČO00426547

234 dotací

Uvolněná částka 736 640 346 Kč

Mgr. Daniel Sobotka

IČO65457544

2 dotace

Uvolněná částka 16 936 Kč

Eva Kocurková

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 15 500 Kč

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o.

IČO25650432

1 dotace

Uvolněná částka 78 000 Kč

Stanislav Kačena

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 65 000 Kč

MÁME OTEVŘENO?, o.s.

IČO68379072

99 dotací

Uvolněná částka 40 448 335 Kč

ENVIROS, s.r.o.

IČO61503240

123 dotací

Uvolněná částka 72 845 695 Kč

Jaroslav ŠEFR

IČO62609408

6 dotací

Uvolněná částka 61 580 Kč

Restsollar media s.r.o.

IČO01826191

1 dotace

Uvolněná částka 135 000 Kč

Petr Nový

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 55 000 Kč

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

IČO25603698

19 dotací

Uvolněná částka 21 796 276 Kč

Marcela Adámková s.r.o.

IČO26706601

38 dotací

Uvolněná částka 2 938 575 Kč

Portus Praha, občanské sdružení

IČO26525305

43 dotací

Uvolněná částka 48 162 336 Kč

Ministerstvo životního prostředí

IČO00164801

478 dotací

Uvolněná částka 2 160 659 478 Kč

BERÁNEK Praha, s.r.o.

IČO27083063

1 dotace

Uvolněná částka 117 000 Kč

Mykhaylo Lomaha

IČO03441814

5 dotací

Uvolněná částka 56 880 Kč

Daniel Kohout

IČO49650998

6 dotací

Uvolněná částka 48 660 Kč

Cattacan, s.r.o.

IČO27171451

13 dotací

Uvolněná částka 472 000 Kč

Bartoň a Partner Group a.s.

IČO26876655

2 dotace

Uvolněná částka 180 313 Kč

Tereza Michnová

IČO87610078

3 dotace

Uvolněná částka 23 240 Kč

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

IČO00069621

6 dotací

Uvolněná částka 5 304 328 Kč

Jakub HOŠEK

IČO67994172

2 dotace

Uvolněná částka 76 664 Kč

Voleský Vlastimil, JUDr., advokát

IČO66211875

1 dotace

Uvolněná částka 36 000 Kč

Denisa Vacíková

IČO-

2 dotace

Uvolněná částka 600 000 Kč

Softballový klub Joudrs Praha

IČO67365582

7 dotací

Uvolněná částka 12 749 599 Kč

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

IČO25741497

33 dotací

Uvolněná částka 58 703 389 Kč

Dům seniorů Michle s.r.o.

IČO25056069

6 dotací

Uvolněná částka 7 224 136 Kč

Česká asociace Sport pro všechny, o.s.

IČO00551368

112 dotací

Uvolněná částka 294 309 697 Kč

Mgr. František Motyčka

IČO87238454

2 dotace

Uvolněná částka 20 936 Kč

Jindra Svitáková

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 110 000 Kč

Y Soft, s.r.o.

IČO26197740

17 dotací

Uvolněná částka 61 953 623 Kč

BIKE 2000

IČO69610291

7 dotací

Uvolněná částka 3 845 600 Kč

Puncovní úřad

IČO00002542

26 dotací

Uvolněná částka 25 802 833 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČO00022985

192 dotací

Uvolněná částka 10 763 508 450 Kč

Ludmila Kalábová

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 55 000 Kč

Tomáš Kulhánek

IČO-

2 dotace

Uvolněná částka 600 000 Kč

Linda Báťová

IČO-

1 dotace

Uvolněná částka 65 000 Kč

HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK) , a.s.

IČO26190095

6 dotací

Uvolněná částka 618 139 Kč

SVJ Mochovská 521-525

IČO28231589

2 dotace

Uvolněná částka 4 503 594 Kč

1 2 3 4 ... 423

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Příjemci dotací v dalších krajích ČR

Související články na téma dotace

Víte, na co máte nárok od státu? Velký test s dávkami

17. 12. 2023 | Gabriel Pleska

Víte, na co máte nárok od státu? Velký test s dávkami

Něco jsou dávky sociální, něco dávky v hmotné nouzi, něco z nemocenského pojištění… Ukažte, jestli byste věděli, o co si kdy říct.

Nová zelená úsporám bude pro víc lidí. I s přídavkem na dítě

7. 12. 2023 | Gabriel Pleska

Nová zelená úsporám bude pro víc lidí. I s přídavkem na dítě

Příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light se dnes dočasně uzavřel. Až se 17. ledna znovu rozjede, bude o ni moct požádat víc lidí – i rodiny pobírající přídavek na dítě.

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

23. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

Jak řešit zoufalý nedostatek míst ve školkách? Ministr Marian Jurečka nabízí stoprocentní dotaci obcím na vznik nových dětských skupin. Plánuje také sousedské dětské skupiny a motivovat chce i zaměstnavatele.

Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

18. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

Dotace na zateplení a další úpravy vedoucí k úsporám energií jsou dostupné i pro bytové domy. Žádat můžou soukromí majitelé, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, ale i obce nebo příspěvkové organizace.

Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

11. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

Nová zelená úsporám Light, Nová zelená úsporám Standard, Oprav dům po babičce, kotlíkové dotace... Každý dotační program míří na trochu jinou skupinu majitelů. Tady je přehled.

Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce startují. Známe termíny

8. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce startují. Známe termíny

Žádosti v Nové zelené úsporám budou jednodušší, přibyla i pomoc pro bytové domy. U programu Oprav dům po babičce došlo k upřesnění podmínek: žádat může jen ten, pro koho jde o jedinou nemovitost k bydlení.

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

31. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě letos nebude. Ministr Marian Jurečka ale připomíná, že chudší rodiny můžou využít jinou pomoc státu. Dají se za ní koupit školní potřeby, zaplatit kroužky, ale třeba i nová pračka nebo kauce za byt. Kdo a jak může žádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Oprav dům po babičce. Nové dotace startují, tady jsou podmínky

17. 7. 2023 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Oprav dům po babičce. Nové dotace startují, tady jsou podmínky

Mladé rodiny můžou získat až milion korun na opravu nemovitosti starší 10 let. Dotace lze kombinovat s Novou zelenou úsporám a zvýhodněnými úvěry od stavebních spořitelen.

Stavební spořitelny zelenají. Za státní podporu se změní na infocentra

28. 6. 2023 | redakce Peníze.CZ

Stavební spořitelny zelenají. Za státní podporu se změní na infocentra

Všech zhruba 1400 poboček stavebních spořitelen v Česku se od roku 2024 změní i na informační centra, kde lidé získají na jednom místě přístup k dostupným úvěrům a dotacím pro investice do energetických úspor včetně poradenství.

Novinky v dotacích na bydlení. Takhle se mění Nová zelená úsporám

2. 6. 2023 | Gabriel Pleska

Novinky v dotacích na bydlení. Takhle se mění Nová zelená úsporám

Příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám končí 30. června. Po prázdninách se rozběhne nanovo, ovšem s novými podmínkami.

Doporučujeme

AC Milán, Liverpool, ale i Rangers. Tady jsou možní soupeři pro českou top trojku

AC Milán, Liverpool, ale i Rangers. Tady jsou možní soupeři pro českou top trojku

Tři české týmy v osmifinále evropských pohárů najednou je velká a příjemná novinka. V pátek po poledni...

Veganská výzva: Tacos s trhanou hlívou podle Adama Kubíka

Veganská výzva: Tacos s trhanou hlívou podle Adama Kubíka

Veganské jídlo rozhodně nemusí být nuda a „listí“, jak nám vnucují stereotypy. Vynikající složkou vega...

Z moci úřední informujeme, že tohle dělat nemusíte. A na datovku pečeme

Z moci úřední informujeme, že tohle dělat nemusíte. A na datovku pečeme

Netradiční titulek věští netradiční newsletter. Ovšem postavený na reálné situaci, která víc než co ji...

Partners Financial Services